Obsah

R. Těsnohlídka 1628, Čáslav

Sídlo: R. Těsnohlídka 1628, Čáslav
Vedoucí učitelka:  Bc. Milada Králová
Vedoucí ŠJ:  Júlia Jančigová
Telefon:  327 312 057
Tel. jídelna:  327 313 414
E-mail: ms.tesnohlidkova.caslav@email.cz

Informace o středisku

Provozní doba: 6.15 - 16.30 hod.

Budova našeho střediska se nachází na rozhraní historické části města a panelového sídliště. 
Je obklopena prostornou zahradou, její vybavení nabízí všestranný rozvoj dětí. Hygienická kapacita je 89 dětí ve věku zpravidla od 2,5 do 7,5 let. Výchovné zaměření našeho střediska je výchova k ochraně životního prostředí a zdravému životnímu stylu.