Obsah

R. Těsnohlídka 1628, Čáslav

Sídlo:

R. Těsnohlídka 1628, Čáslav

Vedoucí učitelka: 

Telefon:

Bc. Milada Králová

327 312 057

Mob. telefon:

Email:

725 911 405

tesnohlidkova@mscaslav.cz

Vedoucí ŠJ: Stanislava Šulcová
Tel. jídelna:  327 313 414
E-mail:

sj.tesnohlidkova@mscaslav.cz 

 

 

Informace o středisku

Provozní doba: 6.15 - 16.45 hod.

Středisko 1 Mateřské školy Čáslav se nachází uprostřed města na rozhraní historické části a panelového sídliště. Budova má čtyři třídy s příslušenstvím, školní kuchyň, sklady potravin, kancelářské prostory a kabinety. Celková kapacita střediska je 89 dětí a jejich vzdělávání zajišťují pedagogičtí zaměstnanci, kteří mají odbornou kvalifikaci.

Tři prostorné třídy mají heterogenní uspořádání pro děti ve věku od 3 do 7,5 let. Jsou rozdělené na hernu a pracovní část s jídelnou a sociálním zázemím. Jedna třída je věkově homogenní, je určena pro děti ve věku od 2 do 3,5 let.

Heterogenní třídy: Berušky (kapacita 25 dětí, umístěna v přízemí)

                              Zajíčci (kapacita 25 dětí, umístěna v přízemí)

                              Veverky (kapacita 25 dětí, umístěna v patře)

Homogenní třída:  Myšky (kapacita 14 dětí, umístěna v přízemí).

Součástí střediska 1 je školní zahrada, která nabízí dětem celoroční využití.  Je vybavena herními prvky, které rozvíjí všestrannost dětí. Do okrajové části zahrady je situován dřevěný zahradní altán a ráz zahrady dotváří vzrostlé okrasné stromy, keře i ovocné stromy, které umožňují jejich pozorování v průběhu celého roku.

Předkládaná vzdělávací nabídka motivuje a vzbuzuje u dětí touhu po poznání, rozvíjí jejich schopnosti a nadání a tak vytváří základy a předpoklady pro jejich další vzdělávání a pozdější život. Tím jsou plněny cíle RVP PV. Zaměření střediska je výchova k ochraně životního prostředí a zdravému životnímu stylu.  

Podporujeme u dětí:

 • poznávat pozorováním, praktickými činnostmi přírodní prostředí a vliv člověka na přírodu (vycházky a výlety s ekologickým zaměřením),
 • vytvářet kladný vztah k prostředí, ve kterém dítě žije, a tak položit základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí (třídění odpadu, sběr papíru za pomoci rodičů),
 • prohlubovat citový vztah k přírodě,
 • stravování dětí podle pravidel zdravé výživy,
 • sportování venku i v tělocvičně.

Mimo hlavního vzdělávacího programu nabízíme:

 • adaptační program pro nově příchozí děti,
 • program preventivní logopedické péče (individuální a kolektivní logopedická cvičení),
 • program zdravotně preventivní (čištění chrupu po obědě, sprchování dětí v rámci otužování vodou v letních měsících, preventivní screeningové vyšetření zraku dětí odbornou firmou Prima Vizus),
 • stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou „Maxík“,
 • pohybové aktivity pro předškoláky ve spolupráci se ZŠ Sadová, v rámci projektu "Škola v pohybu",
 • projektové dny k určitému tématu, exkurze,
 • individuální a inkluzivní vzdělávání,
 • konzultační hodiny pro rodiče.

Spolupracujeme:

 • rodiče,
 • odborná a specializovaná pracoviště,,
 • MěÚ Čáslav, domov důchodců,
 • školská, kulturní a sportovní zařízení v Čáslavi,
 • integrovaný záchranný systém,
 • Podblanické centrum Vlašim, Pod Horami z.s., Lesní družstvo Chraňbož (výukové ekoprogramy pro děti),
 • Fond Sidus (charitativní sbírka).