Obsah

foto mateřské školy

Sídlo: Masarykova 224, Čáslav 
Vedoucí učitelka:  Stanislava Zöldová
E-mail:  masarykova@mscaslav.cz
Telefon:  327 313 143
Vedoucí ŠJ:  Vladimíra Sýkorová 
E-mail pro školní jídelnu:  sj.masarykova@mscaslav.cz
Třída Hvězdičky v ZŠ J.Žižky z Trocnova: 774 732 520
 E-mail pro šk. jíd. třídy Hvězdiček:   sj.tesnohlidkova@mscaslav.z
E-mail účetní A. Remešová: materskaskola@mscaslav.cz

 

Informace o středisku

Najdete nás kousek od náměstí u hlavního dopravního průtahu městem. V původní rodinné vile jsou dvě třídy Berušky a Sluníčka pro 48 dětí. Máme vlastní kuchyň a rozlehlou zahradu. 

Provoz Sluníčka a Berušky: 6:15 - 16:45 hodin. 

Provoz Hvězdičky: 6:15 - 16:15hodin. 

Další naše třída Hvězdičky je v budově Základní školy Náměstí pro 25 dětí. Do této třídy se vozí jídlo ze střediska ŠJ Těsnohlídkova. Zahrada pro děti se nachází přes ulici v klidném prostředí u budovy Pečovatelské služby.

Pracujeme podle RVP - ŠVP - TVP s prvky PZMŠ. 

 

Zaměření střediska 3, Masarykova:

- na středisku pracují dvě logopedické asistentky – na všech třídách zařazujeme pravidelně logopedické chvilky pro zkvalitnění řečového projevu dětí 

- pracujeme s počítačovou technikou (tablety a počítače) na jednotlivých třídách

- podle příznivého počasí plánujeme celoročně ,,batůžkové výlety“ do vzdálenějšího okolí našeho města

- pro zdravý pohyb využíváme maximálně školní zahradu v dopoledních i odpoledních hodinách – využíváme herních prvků  (v
   minulosti již vytvořen za spolupráce s rodiči labyrint ,,hledání cesty“  a pocitový chodníček pro děti)

- prožitkovým učením vedeme děti průběžně ke kladného vztahu k živé a neživé přírodě a významu pro celý budoucí život

- dle plánu spolupráce zařazujeme v ročních obdobích na jednotlivých třídách tvořivá odpoledne s rodiči

- ke konci školního roku plánujeme společnou výstavu na téma ,,Co děláme celý rok“- výtvarná a pracovní díla dětí z jednotlivých tříd

- pravidelně plánujeme školní výlet se všemi dětmi

- pro děti, které odchází do ZŠ připravujeme společné setkání s rodiči ,,Loučení s MŠ“

- spolupracujeme - s ministerstvem zemědělství zařazujeme „Medové snídaně“

                             - plánujeme „Dopravní výchovu pro děti v MŠ“

                             - navštěvujeme Rybářský svaz v našem městě – péče o životní prostředí a praktická činnost dětí

 

Spolupráce s institucemi:

- pravidelné návštěvy ve všech ZŠ v našem městě

- návštěvy kulturních zařízení (divadlo, kino, Městská knihovna, Městské muzeum a výstavní síň,…)

- vystoupení skupinky dětí při Vítání občánků našeho města na Městském úřadě v Čáslavi

- kontrola očí dětí firmou Prima Vizus

- návštěva „Záchranného integrovaného systému“ – očima dětí (Státní policie + Městská policie, Hasičská stanice, Záchranná
   zdravotní služba) – pro děti vytvořen program MPP (Minimální preventivní program)

 

Odborná spolupráce:

- pravidelně dle potřeb střediska spolupracujeme s odbornými zařízeními (PPP, SPC, klinický logoped,…)

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

cesko-cte-detemNaše středisko Masarykova je přihlášeno k tomuto projektu. Děkujeme všem, kdo nám čtete. 

Spolupracujeme se Záchrannou stanicí v Kutné Hoře - myslíme na zvířátka. 
Canisterapie v MŠ. 

Pomáháme nemocným kamarádům - sběr PET víček.