Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora

Aktuality

prázdniny

Celý kolektiv střediska Jahodová vám přeje krásné prázdniny :-)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpis dětí na středisku Jahodová přes prázdninový provoz: 

12. - 23.7.2021

 • • Třída Hvězdičky (ZŠ náměstí) -  Bojovníků za svobodu
 • • Třída Koťátka - Husova, část střediska Jahodová 
 • • Třída Sluníčka - Masyrykova, část střediska Jahodová
 • • Třída Vlaštovičky - Těsnohlídka, část střediska Jahodová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁZDNINOVÝ   PROVOZ

                              středisek Mateřské školy Čáslav                                 

provoz střediska:                      od:               do:              provoz střediska:         telefon:

Masarykova                         1.7.2021          9.7.2021        6.15 – 16.45 hod.        327 311 508

Jahodová                           12.7.2021        23.7.2021        6.15 – 16.30 hod.       327 313 968

R.Těsnohlídka                   26.7.2021          6.8.2021         6.15 – 16.45 hod.      327 313 414

Bojovníků za svobodu        9.8.2021         20.8.2021       6.15 – 16.30 hod.      327 312 070

Jahodová (přípravný týden) 23.8.2021      31.8.2021       6.15 – 16.30 hod.      327 313 968

prazdniny 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení rodiče!

Z důvodu vysokého počtu přihlášených dětí a omezené kapacity na středisku

MŠ Jahodová, bude o letních prázdninách pro

děti ze střediska Bojovníka za Svobodu v provozu od 12.7. - 23. 7 2021:

Třída HVĚZDIČKY - ZŠ NA NÁMĚSTÍ

 postranní vchod od kostela!

                                                                                      Děkuji za pochopení

                                                             Václava Krátká, vedoucí střediska Jahodová MŠ Čáslav

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme rodiče dětí, které jsou přihlášené na prázdniny, aby uhradili školné a stravné do 20.6.2021. Děkujeme. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce pro děti – červen 2021

Úterý 1.6. – SPORTOVNÍ DOPOLEDNE VE VODRANTECH  ( batoh, pláštěnka, pití) - pouze třída Vlaštovičky

Středa 2.6. – DĚTSKÝ DEN na školní zahradě MŠ – dopoledne – zábava, soutěže, odměna

Čtvrtek 3.6  - FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD -všechny třídy

Pátek 4.6.– ŠIPKOVANÁ – dopolední hledání pokladu ve Vodrantech - třída Vlaštovičky

Středa 9.6. - SCHŮZKA rodičů nově přijatých dětí od 15 hodin ve třídě Koťátka

Pátek 11.6. – návštěva OBORA ŽLEBY na školní zahradě MŠ ( dopoledne)

Čtvrtek 17.6. – ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY v dopoledních hodinách - třída Vlaštovičky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------telefon

 Od 12.4. máme v provozu nová telefonní čísla!!!   

 Vedoucí střediska Krátká Václava:   724 395 327

 • „KOŤÁTKA“  601 233 850
 • „SLUNÍČKA“  601 233 849
 • „VLAŠTOVIČKY“   601 233 851
 •  Pevná linka:  327 313 968

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTEVŘENÍ STŘEDISKA OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje výuka pro děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání.

Výuka bude probíhat v uzavřených skupinách po max. 15 dětech.

Provozní doba MŠ Čáslav, středisko Jahodová 6:15 – 16:30

V pondělí a ve čtvrtek při ranním příchodu bude probíhat povinné testování dětí (viz Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN).

Testování dětí bude probíhat jednotlivě ve třídě “Koťátka”

 1. Informační materiál pro rodiče bude k dispozici zde.
 2. Dodržujte veškerá hygienická nařízení a při vstupu použijte desinfekci.
 3. Své děti testují rodiče za přítomnosti pedagogického nebo provozního personálu.
 4. Na výsledek testu čekejte venku.
 5. Prosíme o trpělivost.
 6. Při negativním výsledku testu odcházíte s dítětem venkovním vchodem do předem určených tříd, seznam dětí bude k dispozici ve třídě Koťátek.

Odkaz na video k testování zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20      

Děti nemají povinnost v MŠ nosit respirátory ani roušky.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci, velmi si ji vážíme!

Kolektiv MŠ a ŠJ Čáslav středisko Jahodová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis dětí do Mateřské školy Čáslav na školní rok 2021/2022

se s ohledem na epidemiologickou situaci uskuteční ve dnech od 3. 5. do 14. 5. 2021.

Žádost o přijetí bude možné doručit těmito způsoby:

1. do datové schránky školy (ID DS pgtxif3),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách mateřské školy – předem telefonicky kontaktovat příslušné středisko mateřské školy:

• ul. Jahodová 1454, telefon 724 395 327

• ul. R. Těsnohlídka 1628, telefon 725 911 405

• ul. Masarykova 224, telefon 601 233 848

• ul. Husova 526, telefon 601 233 845

• ul. Bojovníků za svobodu 1547, telefon 601 233 842

Mateřská škola Čáslav je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na pěti jednotlivých pracovištích, výše uvedených, proto není určena spádovost.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může zákonný zástupce od 1. 4. 2021:

- stáhnout z webové stránky www.mscaslav.cz

- vyzvednout v podatelně MěÚ, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav v čase 9:00 – 10:00 hodin

Kritéria pro přijímání dětí:

- povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let s trvalým pobytem v Čáslavi /pro děti s trvalým pobytem v Čáslavi není nutný výpis z evidence obyvatel/,

- děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 tří let s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů,

- povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let s trvalým pobytem mimo Čáslav,

- ostatní mladší děti s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů,

- věk dítěte.

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přiložte:

- vyplněný a od lékaře potvrzený Evidenční list dítěte /pro děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, nutno potvrzení o pravidelném očkování/,

- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení,

- prostou kopii rodného listu dítěte,

- trvalý pobyt dítěte v Čáslavi bude prověřen na základě podaných přihlášek v evidenci obyvatel přímo zřizovatelem, tj. Městem Čáslav, u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

                                                                     TĚŠÍME SE NA VÁS!

Mateřská škola Čáslav

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zvýšená hygienická opatření v MŠ proti šíření onemocnění Covid - 19: 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Před vstupem do šatny použije každá dospělá osoba dezinfekci rukou.

Každé dítě bude mít ve své skříňce minimálně dvě roušky a dva podepsané a označené (ČISTÁ X POUŽITÁ) igelitové uzavíratelné sáčky – jeden s rouškami čistými, druhý na roušky použité.


PLATBY V MŠ ČÁSLAV PRO ŠK. ROK 2020/2021

 • DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: 950,- Kč stravné
 • PŘEDŠKOLÁCI: 900,- Kč stravné
 • OSTATNÍ DĚTI: 900,- Kč STRAVNÉ + 450,- Kč TZV. "ŠKOLNÉ"
 • UVÁDĚJTE VARIABILNÍ SYMBOL, SPLATNOST DO 15. DNE STÁVAJÍCÍHO MĚSÍCE

NOVÉ E-MAILOVÉ ADRESY OD 1. 1. 2020

p. ředitelka MŠ Čáslav: reditelstvi@mscaslav.cz

p. vedoucí učitelka střediska MŠ Jahodová: jahodova@mscaslav.cz

p. vedoucí školní jídelny: sj.jahodova@mscaslav.cz

Zobrazeno 1-30 ze 52
#

První společné hraní ve třídě Koťátka

Datum: 17. 10. 2018

První společné hraní ve třídě Koťátka

#

Koťátka

Datum: 10. 10. 2018

Naši nejmenší kamarádi ze třídy Koťátka

Česko čte dětem 1

Česko čte dětem

Datum: 3. 10. 2018

Děti ze "Sluníček" poslouchají pohádku jedné z maminek.

Hrádek 1

Hrádek

Datum: 3. 10. 2018

Polodenní výlet k čáslavskému Hrádku

Atos Čáslav 1

Atos Čáslav

Datum: 2. 10. 2018

Jedno zářijové dopoledne jsme se byli podívat ve stavebninách Atos v Čáslavi.

Kamarádi na návštěvě

Datum: 26. 9. 2018

Dopoledne přišly na návštěvu děti z MŠ Husova.Využili jsme krásného podzimního počasí a pozvali jsme je na zahradu ke společným hrám.

Pasování na školáky 1

Pasování na školáky

Datum: 18. 6. 2018

,,Tak už nám to začíná...,penál,knížky,svačina!"

Stonožky 1

Stonožky

Datum: 18. 6. 2018

Ve Vodrantech cvičíme a hrajeme si ,,Na stonožky".

Beruško,půjč mi jednu tečku! 1

Beruško,půjč mi jednu tečku!

Datum: 18. 6. 2018

Pracovní činnost předškoláků se studentkou 1.ročníku pedagogické školy

Dům dětí 1

Dům dětí

Datum: 18. 6. 2018

,,Sportujeme,cvičíme,do domu dětí se těšíme!"

Šipkovaná 1

Šipkovaná

Datum: 18. 6. 2018

1.června se uskutečnila dobrodružná cesta za pokladem.

Dětský den 1

Dětský den

Datum: 18. 6. 2018

Oslava MDD u Sluníček

Den dětí u Sluníček 1

Den dětí u Sluníček

Datum: 5. 6. 2018

...takhle si užily svůj svátek děti ze Sluníček!

Den dětí 1

Den dětí

Datum: 4. 6. 2018

Děti z Vlaštoviček oslavily svůj svátek společně se staršími kamarády ze ZŠ Masarykova.

V přírodě 1

V přírodě

Datum: 4. 6. 2018

29.5. si děti z Vlaštoviček a Koťátek vyrazily na dlouhou vycházku s ekologickou tématikou.

Šel zahradník do zahrady 1

Šel zahradník do zahrady

Datum: 28. 5. 2018

Páteční dopoledne dětem zpříjemnilo divadélko Koloběžka s pohádkou Šel zahradník do zahrady.

Městká policie Čáslav 1

Městká policie Čáslav

Datum: 28. 5. 2018

22.května se děti seznámily s prací Městské policie v Čáslavi.

Na výletě 1

Na výletě

Datum: 27. 5. 2018

22.května děti navštívily perníkovou chaloupku u Pardubic.

Hurá ven! 1

Hurá ven!

Datum: 27. 5. 2018

15.května si děti vyšláply do přírody na vycházku s ekologickou tématikou.

Návštěva ve škole 1

Návštěva ve škole

Datum: 27. 5. 2018

Dopoledne plné pokusů na SOŠpg Čáslav si pro děti připravili studenti prvního ročníku.

Čarodějnice 1

Čarodějnice

Datum: 12. 5. 2018

Děti oslavily svátek čarodějnic maškarním rejem,soutěžemi a zahnáním zla v podobě čarodějnice,která za velkého jásotu shořela na hranici.

Maxík 1

Maxík

Datum: 22. 4. 2018

Od února probíhá každý čtvrtek v naší MŠ stimulační program Maxík.Je určen pro předškoláky a jejich rodiče.Cílem je změna podmínek,za kterých může dítě podávat lepší výkon.

Divadlo Úsměv 1

Divadlo Úsměv

Datum: 18. 4. 2018

V úterý dopoledne čekala děti Plastožroutí pohádka v podání divadélka Úsměv. Děti si společně s Alenkou a Kubíkem připomněly jak se máme chovat v přírodě a jak je důležité třídit odpad.

Smysly zvířat 1

Smysly zvířat

Datum: 13. 4. 2018

V pátek dopoledne k nám přijeli pracovníci Obora Žleby.
V originální přednášce Smysly zvířat dětem představili vyjímečné dovednosti některých živočichů.Děti si mohly zblízka prohlédnout ježka,sovu,potkana,ale i švába a hada. Děkujeme za velmi poutavé vyprávění.

Sluníčka 1

Sluníčka

Datum: 3. 4. 2018

Děti ze třídy Sluníček přivítaly jaro pásmem básniček a písniček pro rodiče.

Koťátka 1

Koťátka

Datum: 2. 4. 2018

Vítání jara u Koťátek a výroba jarního skřítka společně s rodiči.

Koťátka 1

Koťátka

Datum: 2. 4. 2018

Vítání jara ve třídě Koťátek a výroba jarního skřítka společně s rodiči.

Vlaštovky 1

Vlaštovky

Datum: 28. 3. 2018

Jarním hudebním pásmem a tvořivou dílnou s rodiči přivítaly děti z Vlaštovek první jarní dny.

Loučení se zimou 1

Loučení se zimou

Datum: 28. 3. 2018

Děti se společně s RC Kopretina loučily se zimou.

#

Ve škole

Datum: 18. 3. 2018

Předškoláci přijali pozvání kamarádů ze základní školy Masarykova

Zobrazeno 1-30 ze 52

Jahodová

Zápis dětí do MŠ

Informace naleznete ZDE

Žádost o přijetí ZDE

Evidenční list dítěte ZDE

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

dnes, sobota 31. 7. 2021
déšť 25 °C 17 °C
neděle 1. 8. déšť 16/13 °C
pondělí 2. 8. slabý déšť 23/13 °C
úterý 3. 8. polojasno 25/12 °C

Svátek

Svátek má Ignác

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den afrických žen

Zítra má svátek Oskar