Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora

Jahodová

.

 • Sídlo: Jahodová 1454, Čáslav
 • Zástupce ředitelky pro středisko Jahodová: Jana Pomikálková
 • Mobil: 601 233 860
 • třída „KOŤÁTKA“  601 233 850
 • třída „SLUNÍČKA“  601 233 849
 • třída „VLAŠTOVIČKY“   601 233 851
 • E-mail: ceplov@mscaslav.cz
 • Vedoucí ŠJ: Miroslava Pokorná
 • Mobil: 601 528 444
 • E-mail: sj.jahodova@mscaslav.cz

 

Virtuální prohlídka střediska: 

Základní informace o středisku Jahodová MŠ Čáslav

 • provozní doba střediska Jahodová: 6:15 - 16:30 hod.
 • středisko Jahodová se nachází v okrajové části města poblíž lesoparku Vodranty, zde se nachází několik sportovních stadionů a také rybníků, tato lokalita je často využívána při pobytech dětí venku
 • účelová budova MŠ stojí v klidném prostředí uprostřed velké zahrady, která je bohatě vybavena pro hry, sportování i relaxaci dětí (3 pískoviště, multifunkční hřiště s brankami, stabilní lavičky, 3 dřevěné domečky, hopsadlo na pružině, velká kreslící tabule, 2 lezecké stěny do svahu, skluzavka,  dětský potrubní telefon)
 • ve třech křídlech přízemní budovy jsou třídy s prostornou hernou, hracími koutky, šatnou a veškerým sociálním zázemím (viz fotografie TŘÍDY), lehátka k odpočinku dětí se každodenně rozkládají v hernách
 • střed budovy zaujímá školní kuchyně, technickohospodářské prostory patřící kuchyni, kancelář vedoucích a ředitelství MŠ Čáslav
Názvy tříd:    Věkové složení dětí ve třídě: Počet dětí ve třídě:
„Koťátka“     děti ve věku 2 – 3 roky 12 dětí
„Sluníčka“  děti ve věku 3 – 5 let  24 dětí
„Vlaštovičky" děti ve věku 5 – 7 let       25 dětí


Zaměření střediska MŠ Jahodová

 • středisko Jahodová pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a podle Školního vzdělávacího programu „Škola hrou“
 • v jednotlivých třídách pracují p. učitelky dle vlastních Třídních vzdělávacích programů „Pohádkový rok,“ pomocí dětem blízkých a aktuálních témat, pestrých her, námětů a příkladů z klasických i moderních pohádek jsou děti vedeny k samostatnosti, zdravému životnímu stylu a k rozvoji intelektuálních, psychomotorických a estetických dovedností, vždy je přihlíženo k individuálním zvláštnostem, zájmům a potřebám každého dítěte, k jejich radostem i starostem
 • ve středisku Jahodová jsou vzdělávány děti s handicapem, pedagogické pracovnice úzce spolupracují se školskými poradenskými zařízeními a s rodiči dětí

OBOHACENÍ  VZDĚLÁVACÍ  NABÍDKY

Pro nové a nejmladší děti:

 • při nástupu do MŠ individuální adaptační režim, na kterém se rodiče a učitelky vzájemně dohodnou

Pro budoucí školáky:

 • vytváření předpokladů pro úspěšný vstup do základní školy formou skupinových činností, rozvíjením jemné motoriky, výtvarného projevu a grafomotoriky jako přípravy na psaní, hry a cvičení na rozvoj smyslového vnímání, sluchové a zrakové diferenciace, soustředění, udržení pozornosti
 • zapojení dětí do projektu „MAXÍK“ - Stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky
 • specifické činnosti pro děti s odkladem školní docházky
 • spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi ve městě:
 1. seznámení s prostředím základních škol (s výukou v I. třídách, tvořivé dílny a sportování společně s žáky)
 2. se SPŠ, OA a VOŠ Čáslav – dílničky dětí a studentů
 3. s Domem dětí a mládeže - tvořivé dílny - netradiční výtvarné a pracovní techniky
 • návštěva městské knihovny
 • spolupráce s Městskou policií – seznámení dětí s její prací, preventivní programy
 • spolupráce s Českým červeným křížem -  přednáška o první pomoci
 • zapojení do projektu Dopravní výchova na Čáslavsku – na dopravním hřišti
 • ve spolupráci se ZŠ Sadová zapojení do projektu Škola v pohybu
 • návštěvy v Domově důchodců před vánočními a velikonočními svátky
 • loučení s MŠ „Pasováním na školáky,“ knižní dárek před odchodem do ZŠ

Pro všechny děti:

 • zkvalitnění řečového projevu dětí – preventivní logopedické hry
 • zapojení do projektu Celé Česko čte dětem ve spolupráci s rodiči dětí
 • specifický ekologický program k poznávání a ochraně přírody a životního prostředí - ekologické vycházky a hry, výukové programy Podblanického ekocentra Vlašim, pokusy, pozorování, zapojení do celostátního ekologického programu Recyklohraní (výchova a vzdělávání dětí v oblasti třídění odpadů a plnění úkolů k tomuto tématu)
 • seznámení s prací na tabletech
 • návštěvy divadla, kina, výstav, vystoupení žáků ZUŠ
 • spolupráce s Hasičským záchranným sborem – preventivní výchova, ukázka požární techniky v MŠ
 • spolupráce s Policií ČR - preventivní výchova, ukázka výstroje a zásahového vozidla
 • návštěvy Infocentra v Čáslavi - Den otevřených dveří, oslava Dne dětí,...
 • oslavy svátků a narozenin dětí v kolektivu svých kamarádů
 • fotografování dětí při činnostech školy i na památku
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • karneval
 • společná pracovní odpoledne rodičů a dětí
 • pěší výlety do blízkého okolí Čáslavi, autobusem do vzdálenějších míst
 • spolupráce s odbornou firmou Prima Visus – vyšetření zraku dětí
 • pravidelné čištění zoubků dětí po obědě
 • celodenní chutná strava dle požadavků zdravé výživy

Jahodová

Zápis dětí do MŠ

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025 naleznete zde:

Evidenční list dítěte 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 

Digitalizujeme MŠ

DigiškolkaInformace pro rodiče ZDE 

Odkaz k přihlášení:

https://digiskolka.cz/

Volné pracovní pozice

- kvalifikovaný/ná učitel/ka MŠ

Uchazeče prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na email: admin@mscaslav.cz

Odesláním životopisu vyjadřujete výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č.110/2019 Sb.

Adaptační plán


Adaptační plán

.

.

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 13/10 °C
úterý 16. 4. slabý déšť 11/6 °C
středa 17. 4. slabý déšť 10/2 °C