Obsah

Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav

 

Sídlo:

Bojovníků za svobodu 1547, Čáslav

Vedoucí učitelka:

Jana Mühlová

Telefon:

327 312 070

E-mail:

bojovnikuzasvobodu@mscaslav.cz

Vedoucí ŠJ:

Romana Přibylová

E-mail:

sj.bojovnikuzasvobodu@mscaslav.cz


 

 

Představujeme se:

 

 • středisko Bojovníků za svobodu se nachází v okrajové části města ve středu sídliště
 • budova školy je umístěna v prostorné zahradě, která je celoročně využívána ke hrám, sportovním aktivitám, relaxaci (4 pískoviště, velké asfaltové hřiště pro pohybové a míčové hry, jízdy na koloběžkách, přenosné lavičky, průlezky, kolotoč, pružinové houpačky, dřevěné herní prvky, kreslící tabule)
 • ve dvou patrových pavilonech jsou čtyři třídy s hernami, hracími koutky, prostory se stolky, umývárnami a toaletami, šatnami, lehátka k odpočinku se každý den rozkládají v hernách. Fotografie jednotlivých tříd si můžete prohlédnout v záložce "Třídy"
 • ve střední části budovy je situovaná školní kuchytě s technicko-hospodářským zázemím, kanceláře vedoucí učitelky a vedoucí školní jídelny

 

 • provozní doba střediska BZS je 6:15 - 16:30 hod.

 

Názvy heterogenních tříd:

                                               I. třída - " U KRTEČKA"

                                                         II. třída - " U PANENKY NOTIČKY" 

                                                        III. třída - " U PEJSKA A KOČIČKY"

                                                        IV. třída - " U KAŠPÁRKA"

Školka

Na co se zaměřujeme:

 • naše středisko pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a podle Školního vzdělávacího programu "ŠKOLA HROU"
 • paní učitelky na třídách pracují s vlastními třídními vzdělávacími programy
 • při práci s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními spolupracují s učitelkami na třídách asistentky pedagoga

 

Naše vzdělavací nabídka:

 • individuální a skupinové činnosti
 • pohybové, zdravotní a sportovní aktivity ve třídě a na zahradě
 • zkvalitnění řečového projevu dětí - logopedická prevence, logopedické chvilky a hry
 • účast na kulturních akcí - divadelní představení v MŠ, v Dusíkově divadle, v kině
 • mikulášská a vánoční nadílka v MŠ
 • karnevalové a masopustní veselí
 • slet čarodějnic
 • spolupráce s oborou Žleby - enviromentální výukový program
 • vycházky do blízkého okolí, exkurze, výlety do přírody
 • zdravá a plnohodnotná strava, celodenní pitný režim

 

Příprava na školu: "Brzy budu školákem"

 • cílený program čiností a aktivit pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte, kvalitní příprava k bezproblémového vstupu do ZŠ
 • vzdělávání dětí v informačních a komunikačních technologií - práce na interaktivní tabuli
 • plány individuálního rozvoje pro děti s odloženou školní docházkou
 • zakládání a vedení pracovních sešitů s obsahem pracovních listů a úkolů pro předškolní děti
 • loučení s MŠ - dárek před odchodem do ZŠ
 • veškeré vzdělávání a programy probíhají zábavnou formou a hrou

  Z důvodů pandemie Covid 19, jsme přerušili spolupráci s těmito organizacemi:
 • návštěvy ZŠ a SPŠ, OA a VOŠ Čáslav - tvořivé dílny, sportovní hry v tělocvičně, ukázky řemeslné výroby
 • spolupráce se Střední odbornou školou pedagogickou - celoroční praxe studentů
 • spolupráce s Městskou policií - seznámení dětí s její prací, preventivní programy
 • spolupráce s Českým červeným křížem - přednáška o první pomoci
 • zapojení do projektu Dopravní výchova na Čáslavsku - na dopravním hřišti
 • kulturní program v Domově důchodců před vánočními a velikonočními svátky.

 

Ve školce