MŠ Čáslav

Pracovní příležitosti

Rodiče nepřehlédněte

V Čáslavských novinách číslo 4/2017 byly uvedeny nesprávné informace ohledně organizace zápisu do Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora.

Vzniklá situace nebyla způsobena mateřskou školou. Pro zápis dětí do Mateřské školy Čáslav, na školní rok 2017/2018, platí níže uvedené informace.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Renata Mišutková, ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy Čáslav na šk. rok 2017/2018

Ředitelka mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Města Čáslav a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiným vzdělávání, zveřejňuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/ 2018:

Místa pro podávání žádostí - střediska Mateřské školy Čáslav:

 

• ul. Jahodová (Čeplov)

• ul. R. Těsnohlídka (Bašta)

• ul. Masarykova

• ul. Husova

• ul. Bojovníků za svobodu (Ostrý roh)

 

Termín: čtvrtek 4.5.2017

Doba pro podání žádostí: od 9,00 – 12,00 hodin 13,00 – 17,00 hodin.

 

Mateřská škola Čáslav je jeden samostatný právní subjekt, který vykonává svou činnost na pěti místech, tzv. střediscích, jmenovitě středisko Jahodová, R. Těsnohlídka, Masarykova (toto stř. má jednu třídu na nám. Jana Žižky z Trocnova), Husova, Bojovníků za svobodu. Město Čáslav má zřízenu pouze jednu Mateřskou školu Čáslav, proto není určena spádovost.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout od 6.4.2017:

- přímo ve výše uvedených střediscích mateřské školy od 10,00 do 12,00 hodin

- stáhnout ze stránky http://www.mscaslav.cz/ v sekci Ředitelství

- v podatelně MěÚ, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav.

 

Vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte odevzdá zákonný zástupce v den podání Žádosti do mateřské školy 4.5.2017 tj. den zápisu do Mateřské školy Čáslav, okres Kutná Hora.

 

K zápisu si přineste:

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

- vyplněný a od lékaře potvrzený evidenční list dítěte/ pro děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné   nutno potvrzení o pravidelném očkování/

- u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení

- občanský průkaz zákonného zástupce

- rodný list dítěte

- trvalý pobyt dítěte v Čáslavi doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců doložit právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

• povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let s trvalým pobytem v Čáslavi

• povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let mimo Čáslav

•děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou čtvrtého roku věku s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů

• ostatní mladší děti s trvalým pobytem v Čáslavi /Filipov, Lochy, Vrcha, Kalabousek/, nutno doložit výpisem z evidence obyvatel, u cizinců mimo EU doložit právo pobytu na území ČR delší než 90 dnů

• věk dítěte.

Datové schránky

ID datové schránky: pgtxif3