Mateřská škola Čáslav, okres Kutná Hora

Husova

Husova 526, Čáslav

 • Adresa: Husova 526, Čáslav
 • Provozní doba: 6:15 - 16:30
 • Třída Včeličky: 601 233 843
 • Třída Žabičky: 601 233 844
 • Zástupkyně ředitelky pro středisko Husova: Adéla Koryčánková (tel. 601 233 845)
 • E-mail: husova@mscaslav.cz
 • Kuchařka pro středisko Husova: Dagmar Štramová
 • Telefon do kuchyně: 601 233 862
 • Vedoucí školní jídelny: Stanislava Šulcová
 • Telefon: 602 673 444
 • E-mail: sj.tesnohlidkova@mscaslav.cz    

Virtuální prohlídka střediska:
 

Zveme Vás na prohlídku Mateřské školy Husova

 • Představujeme Vám naše středisko v Husově ulici.
 • Středisko je sice umístěno ve staré budově, ale pokud přizpůsobíte starobylé místnosti dětskému světu, i to má své kouzlo. Obrovský vnitřní prostor působí dojmem vzdušnosti a dostatečným místem pro všechny děti a jejich hry.  Činnosti musí logicky vyvolávat v dětech pocit „dětské svobody“ a volnosti - samozřejmě za předpokladu dodržování všech bezpečnostních pravidel, které si děti postupně osvojují.

Informace o středisku

Představujeme Vám středisko v Husově ulici, jako nejmladší ze všech čáslavských středisek. Středisko je situováno do blízkosti vlakového nádraží a bylo otevřeno na podzim roku 2012. Rozsáhlou rekonstrukcí přízemí budovy jsou pro děti každé ráno otevřeny 2 heterogenní (věkově smíšené) třídy, které jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a pomůckami. O 45 dětí se stará 5 kvalifikovaných učitelek a 2 pracovnice provozu. Svačiny připravuje paní kuchařka v kuchyňce, obědy se přivážejí ze školní jídelny ze střediska Těsnohlídkova. Spolupracujeme s ostatními středisky v Čáslavi, základními školami a dalšími organizacemi našeho města.  Z celkového výčtu akcí můžeme zmínit například - návštěvu Hasičské stanice v Čáslavi, Městského muzea, Městské knihovny, Dusíkova divadla, Domu dětí a mládeže, Střední průmyslové školy, Policejního oddělení a spoustu dalších spoluprací. 

Za nejdůležitějšího partnera však považujeme rodiče dětí, proto patříme mezi školy rodinného typu. Pravidelně organizujeme setkání s rodiči, jejichž cílem je výměna informací o dětech a společná zamyšlení nad jejich výchovou, za účelem vyjasnění postojů a návrhů společného působení na děti (schůzky s rodiči, individuální rozhovory). Nově jsme se také připojili do projektu "Celé Česko čte dětem", kdy rodiče mohou přijít do MŠ a sami dětem přečíst pohádku.  Rodiče se též zúčastňují společných posezení v MŠ, jako jsou například tvořivé dílničky (podzimní, karnevalová, velikonoční), zábavná odpoledne (společné posezení s rodiči u vánočního stromečku, jarní vystoupení, hravé odpoledne s  maminkami, tatínky, rozloučení s předškoláky).

Vzdělávací program střediska je založen na kombinaci povinného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a vzdělávacího programu „Škola podporující zdraví“. Snahou celého kolektivu je naučit děti vše důležité, co budou potřebovat ve škole i v životě - návratu k přírodě, který je ústřední myšlenkou naší výchovně vzdělávací činnosti, rozvoji komunikace, spolupráce, vytváření citových vazeb a postojů k sobě samému, k lidem, naší zemi a celému světu.

V našem středisku se děti seznamují prostřednictvím hravých činností, písní, básní, didaktických pomůcek a pomocí prožitkového, situačního a kooperativního učení se základy anglického jazyka. Vzdělávání probíhá 2x týdně s předškolními dětmi, především poslechovou formou. Dvakrát až tříkrát týdně se předškoláci zapojují do edukativního  programu "BUDU ŠKOLÁK" , kde jsou využívány pracovní listy s grafomotorickými cviky, pracovní listy z oblasti předmatematických představ, na rozvoj zrakového vnímání, paměti, představivosti. Jsou využívány  různorodé didaktické pomůcky, učitelky se dětem věnují individuálně i při práci ve skupině. Tímto programem se děti připravují na zdárný vstup do základní školy. Pro všechny děti jsou využívány zásobníky písní, říkadel, pohybových her, hry a cvičení na rozvoj slovní zásoby, rozvíjení fonematického sluchu. Rozvíjení souvislého vyjadřování je naplňováno průběžně nebo prostřednictvím jazykových, hudebních a literárních chvilek. Denně jsou zařazovány průpravné cviky zaměřené na posilování a protahování svalstva. Nově se s dětmi cvičí taj-či, které je zaměřeno na správné držení těla a koordinaci pohybů. V našem předškolním zařízení mají děti možnost seznámit se s počítačovou technologií a to prostřednictvím tabletů. Při činnosti s ICT technikou jsou dodržovány základní metody a formy práce tak, aby se děti srozumitelným způsobem seznámily se základními informacemi a znalostmi v této oblasti. Využívají se speciální didaktické (vzdělávací, výchovné, poučné) aplikace, které odpovídají věku dětí.

Za dlouhodobé cíle považujeme vytváření zdravých návyků a prevence nemocí, zkvalitnění řečového projevu dětí, předcházení problému neúspěšného vstupu do základní školy, ochrany životního prostředí, uvědomování si významu mezilidských vztahů, rozvoj komunikace a spolupráce, a v neposlední řadě vytváření podmínek pro rozvoj samostatnosti při řešení situací.

Husova

Zápis dětí do MŠ

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025 naleznete zde:

Evidenční list dítěte 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 

Digitalizujeme MŠ

DigiškolkaInformace pro rodiče ZDE 

Odkaz k přihlášení:

https://digiskolka.cz/

Volné pracovní pozice

- kvalifikovaný/ná učitel/ka MŠ

Uchazeče prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na email: admin@mscaslav.cz

Odesláním životopisu vyjadřujete výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č.110/2019 Sb.

Adaptační plán


Adaptační plán

.

.

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 13 °C
středa 22. 5. déšť 19/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 20/12 °C