Obsah

Husova 526, Čáslav

Sídlo:  Husova 526, Čáslav
Vedoucí učitelka: Jana Zemanová
Vedoucí ŠJ:  Júlia Jančigová
Telefon:  327 312 771, 313 109 410
Mobil: 725 559 797
E-mail:  strediskohusova526@seznam.cz
Provozní doba: 6:15 - 16:30 hod

Zveme Vás na prohlídku Mateřskou školou Husova

Představujeme Vám naši mateřskou školu v Husově ulici. 

Škola je sice umístěna ve staré budově, ale pokud přizpůsobíte starobylé místnosti dětskému světu, i to má své kouzlo. Obrovský vnitřní prostor působí dojmem vzdušnosti a dostatek místa pro všechny hry a činnosti musí logicky vyvolávat v dětech pocit „dětské svobody“ a volnosti - samozřejmě za předpokladu dodržování všech bezpečnostních pravidel, které si děti postupně osvojují.
Viz fotogalerie ze dne : 18.2. 2014

Informace o středisku

Představujeme Vám MATEŘSKOU ŠKOLU v Husově ulici jako nejmladší ze všech čáslavských středisek. Škola je situována do blízkosti vlakového nádraží a byla otevřena na podzim roku 2012. Rozsáhlou rekonstrukcí přízemí budovy jsou pro děti každé ráno otevřeny 2 heterogenní (věkově smíšené) třídy, které jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a pomůckami. O 50 dětí se starají 4 kvalifikované učitelky a 2 pracovnice provozu. Svačiny připravuje kuchařka v kuchyňce, obědy se přivážejí ze školní jídelny MŠ Těsnohlídkova. Spolupracujeme s ostatními středisky, základními školami a dalšími organizacemi našeho města. Za nejdůležitějšího partnera však považujeme rodiče dětí, proto patříme mezi školy rodinného typu.

Náš vzdělávací program je založen na kombinaci povinného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a vzdělávacího programu „Škola podporující zdraví“. Snahou celého kolektivu je naučit děti vše důležité, co budou potřebovat ve škole i v životě - návratu k přírodě, který je ústřední myšlenkou naší výchovně vzdělávací činnosti, rozvoji komunikace, spolupráce, vytváření citových vazeb a postojů k sobě samému, k lidem, naší zemi a celému světu.